Γυρίσματα διαφήμισης.

Γυρίσματα διαφήμισης για λογαριασμό της ΒΙΑΝΕΞ.