Φαρμακείο και οικία Ραφαλιά.

Εξωτερική άποψη του φαρμακείου και της οικίας.