Οικογένεια Ραφαλιά 1920.

Αννέζω Ραφαλιά, Ευάγγελος Ραφαλιάς, και τα παιδιά Ανδρέας, Θεμιστοκλής και Μαρία.