Ευάγγελος Ραφαλιάς.

Ο ιδρυτής του φαρμακείου, Ευάγγελος Ραφαλιάς.