Βιβλίο Π. Τέτση.

Ένα βιβλίο με μικρές αυτόνομες ιστορίες. Διηγήματα από βιώματα του ακαδημαϊκού ζωγράφου Π. Τέτση. Μια από τις ιστορίες πραγματεύεται μια ανάμνηση του ζωγράφου ως παιδί με τον ιδρυτή του φαρμακείου, Ευάγγελο Ραφαλιά.