Ανδρέας και Κυριακή Ραφαλιά.

Ο ιατρός Ανδρέας Ραφαλιάς και η γυναίκα του, Κυριακή, φαρμακοποιός, σε επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη, για το υιό του Ευάγγελο, τότε φοιτητή φαρμακευτικής.