Φαρμακείο Ραφαλιά 2014.

Τουριστικό γκρούπ επισκέπτεται το φαρμακείο.