Ευάγγελος Ραφαλιάς, 1890.

Ευάγγελος Ραφαλιάς, φαρμακοποιός 1890.